ஹிந்து அரசியல் இயக்கங்கள் .

சமீபத்திய சில விவகாரங்களில் ஒரு சில சந்தேகங்கள் ஊர்ஜிதமாவதை பார்த்தேன் .இவ்விவகாரங்கள் கீழ்க்கண்ட முடிவுகளை நோக்கி தான் தள்ளுகின்றன :
அ) நாட்டில் அதிக அளவு நாத்திகர்கள் இருப்பது திராவிடர் கழகத்திலோ இடதுசாரி இயக்கங்களிலோ அல்ல .மாறாக இந்துத்வ இயக்கங்களில் தான் ,தூய ,கலப்பற்ற நாத்திகர்கள் உள்ளனர் .
ஆ) இந்து மதத்திற்கு பெருங்கேடு ஏதாவது வரும் எனில் அது வெளியிலிருந்து வராது ; இந்த நாத்திகர்களிடமிருந்து தான் வரும் .
இ) கடும் பிராம்மண வெறுப்பு இந்து இயக்கங்களில் இருக்கிறது .முன்னால் இலை மறைவு காய் மறைவாக இருந்தது,இப்போது வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது.
ஈ) இந்து இயக்க செயல்பாட்டாளர்கள் பலரது அரசியல் எதிர் அரசியல் தான் .இது எதிர் கலாச்சாரத்தை ஒத்தது . அரசியல் எதிரிகளின் முடிவிற்கு நேர் எதிர் நிலை எடுப்பது .முன் பின் சிந்திக் காமல் குதிரைக்கு குர்ரம் என்றால் ஆனைக்கு அர்ரம் என்ற பாணி .
உ) மாற்று மதங்களுடன் ஹிந்து மதத்தை ஒப்பிடக்கூடாது , அவற்றை மாதிரியாக கொண்டு நம் செயல்பாடுகளை திட்டமிடக் கூடாது என்னும் கருத்துடையவன் நான் .இருப்பினும் இதனை கூறாமல் இருக்க முடியவில்லை .மாற்று மதத்தை சார்ந்த அரசியல் இயக்கங்கள் தங்களது மத நம்பிக்கைகளில் எந்த சமரஸமும் செய்து கொள்வதில்லை .மதக் கொள்கைகளை அடமானம் வைத்து அரசியல் செய்வதில்லை .ஆனால் இங்கே …..
ஊ) முதலில் எனக்கு மதம் ; பிறகு தான் எனக்கு அரசியல் என்ற எண்ணமுடையவர்களுக்கு ஹிந்து இயக்கங்கள் ஏற்ற இடமில்லை .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s